GRATIS AU PAIR SERVICE - AU PAIR PROGRAM IN SWEDEN
Gratis Au Pair Services

quality service for host families and Au Pairs.
Register Sign in

In English

Värdfamilj till au pair

En au pair måste ha arbetstillstånd. Ska han eller hon vara au pair i mer än tre månader behöver han eller hon även ett uppehållstillstånd.
En au pair ska bo hos en familj och få ersättning för lättare hushållsarbete/barntillsyn. Syftet med vistelsen är att få internationella erfarenheter och möjligheter att lära sig svenska språket och kulturen. Den som har tillstånd för arbeta som au pair får inte arbeta som barnskötare eller hemhjälp på heltid. Tidigare vistelse som au pair i något annat land omedelbart före den planerade vistelsen i Sverige kan minska möjligheterna att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte en au pair vistelse.

För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum, se länk i högerspalten.
 

Filippinska medborgare kan inte ansöka


Filippinerna tillåter inte sina medborgare att resa till Europa för att arbeta som au pair. Det är därför inte meningsfullt att lämna in en ansökan om arbetstillstånd.
 

Krav för att få arbetstillstånd


För att få tillstånd krävs det:
  • ett giltigt pass
  • att au pairen är mellan 18 och 30 år
  • att au pairen kan visa att han eller hon har ett uttalat intresse för eller nytta av svenska språkstudier
  • ett intyg om studieplats för studier i svenska
  • ett skriftligt erbjudande från värdfamiljen i Sverige där villkoren för anställningen framgår.

Värdfamiljen ska erbjuda följande:

  • högst 25 timmars hushållsarbete per vecka
  • studier i svenska under en avsevärd del av återstående
  • tid av en normal arbetsvecka på 40 timmar
  • kost och logi
  • lägst 3 500 kronor per månad i lön före skatt.

Ansöka om arbetstillstånd


En au pair måste ansöka om arbetstillstånd från hemlandet eller annat land utanför Sverige där han eller hon är bosatt.  Tillståndet måste vara klart och infört i passet innan resan till Sverige.

Ansökningsavgift


De flesta måste betala en ansökningsavgift, se sidan om avgifter. Vid ett beslut med avslag betalas avgiften inte tillbaka.

Beslut om arbets- och uppehållstillstånd


Beslutet till skickad till den ambassad eller konsulat där ansökan gjordes eller som angavs vid ansökan på webbplatsen.

Viktigt att tänka på


Den som är au pair i Sverige kommer att vara här i  en begränsad tid och har då inte samma rätt till sociala förmåner som de som är permanent bosatta här. Det är därför viktigt att ta reda på vilket försäkringsskydd som gäller för en au pair.

Tillståndets giltighetstid


Som au pair får man  tillstånd för den tid som arbetserbjudandet omfattar men högst för ett års vistelse i Sverige.
 

Överklaga


Det går inte överklaga ett beslut om  att avslå en  ansökan om arbetstillstånd som au pair.